สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด (โรงงาน/ฝ่ายขาย)

MAP
149/48 หมู่ 9 ถนเทพารักษ์ กม.20 ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการการ 10540
(+66) 2 -706-4850-4
(+66) 2 -706-4849
(+66) 8-1813-6050
sales@siamscales.co.th
 
Copyright © 2015 siamscales