คำถามที่พบบ่อย

น้ำหนักการชั่งไม่ถูกต้อง?
 - ตรวจสอบการติดตั้ง จัดวางเครื่องชั่งให้ถูกต้อง
 - ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม อุดตัน กีดขวางแผ่นชั่งน้ำหนัก
 - ตรวจสอบกลไกป้องกันการสวิงตัวของแท่นชั่ง
 - ตรวจสอบตั้งค่าศูนย์ของเครื่องชั่ง ก่อนการชั่งน้ำหนักทุกครั้ง (ZERO)
 - ปรับตั้งค่าน้ำหนักมาตรฐานเครื่องชั่งใหม่
 - ติดต่อผู้ให้บริการ
 
เครื่องชั่งไม่แสดงค่าน้ำหนัก?
 - ตรวจสอบระบบจ่ายไฟเข้าเครื่อง / แบ็ตเตอรี่
 - ตรวจสอบสวิทซ์ ปิด / เปิด เครื่องชั่ง
 - ตรวจสอบโหมดการชั่งน้ำหนัก NET/GROSS (น้ำหนักรวม/น้ำหนักภาชนะ)
 - ติดต่อผู้ให้บริการ
 
เครื่องชั่งไม่สามารถตั้งค่าศูนย์ได้?
 - เครื่องชั่งติดตั้งไม่ถูกต้อง เอียง ขาตั้งไม่มั่นคง
 - น้ำหนักที่จะทำการตั้งค่า อยู่เกินขอบเขตของเครื่องที่จะทำงานได้
 - ตรวจสอบปุ่มสวิทซ์ตั้งศูนย์ ZERO ชำรุด
 - เคลียร์สิ่งของที่ทำการชั่งออกจากเครื่องชั่ง ปรับตั้งค่าน้ำหนักมาตรฐานเครื่องชั่งใหม่
 - ติดต่อผู้ให้บริการ
 
ตัวเลขแสดงหน้าจอเครื่องชั่งไม่คงที่  อ่านค่าไม่ได้?
 - ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องชั่งให้ถูกต้องมั่นคง ไม่เอนเอียง
 - ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม อุดตัน กีดขวางแผ่นชั่งน้ำหนัก
 - ตรวจสอบกลไกป้องกันการสวิงตัวของแท่นชั่ง
 - ตรวจสอบสัญญาณรบกวนต่างๆ  อาทิ  ความร้อน กระแสลม  แรงสั่นสะเทือน 
   สัญญาณรบกวนจากคลื่นไฟฟ้า
 - ตรวจสอบสายสัญญาณ ต่างๆ หลุด  หลวม  ชื้น  ขาดชำรุด
 - ติดต่อผู้ให้บริการตรวจสอบวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนประกอบ