รายชื่อศูนย์บริการซ่อม
รายชื่อสาขา เบอร์โทรศัพท์
โรงงาน (สมุทรปราการ) 02-706-4850-4
สำนักงานใหญ่ 02-224-8941-2
สาขาสมุทรปราการ 02-757-5006-9
สาขาปทุมธานี 02-901-3345   
สาขาธนบุรี 02-452-1124   
สาขาสุราษฎร์ธานี 077-275-437-9
นครปฐม 034-244-392   
ชลบุรี 038-110-933-5
สงขลา 074-260-552-3
สระบุรี 036-223-741-2