ฝึกอบรม
       บริษัทฯ มีบริการอบรมนอกและในสถานที่ เกี่ยวกับงานทุกประเภทของบริษัทฯ โดยผู้ชำนาญการในแต่ละประเภทงานเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม จึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างถ่องแท้ในทุกแง่มุม ทั้งงานเครื่องชั่งทุกรูปแบบ ,เครื่องบรรจุชนิดต่างๆ,เครื่องตรวจสอบน้ำหนัก(Check Weight),เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal detector) และอื่นๆอีกมากมาย