ตรวจรับรองกองชั่ง ตวง วัด
 
     บริษัทฯ มีทีมงานบริการตรวจรับรองกองชั่งตวงวัดที่มีคุณภาพและประสบการณ์ไว้คอยให้บริการโดยมีสาขาทั่วประเทศที่สามารถให้บริการได้ทันทีที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งบริษัทฯมีตุ้มมาตรฐานเพียงพอต่อการตรวจรับรองที่ต้องการพิกัดการตรวจรับรองที่มากกว่ามาตรฐานของทางราชการกำหนด เช่น การตรวจรับรองที่พิกัดตุ้มน้ำหนัก 20-40 ตัน เป็นต้น
 
 
เอกสารแสดงการตรวจรับรองจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
  

เอกสารแสดงการตรวจรับรองจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
 

เอกสารแสดงการตรวจรับรองจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด