เครื่อง DRUM FILLING 300K

เครื่องบรรจุของเหลว 300K (Explosion Proof) เหมาะสำหรับสินค้าที่เป็นของเหลว ไหลดี แบบไม่มีกาก เช่น น้ำมัน น้ำยา กาว ฯลฯ 
โดยสามารถบรรจุลงขวดหรือแกลลอนได้ ขนาดบรรจุ 100 - 300 กก. ความเร็วในการบรรจุ (Depend on pump flow rate.)