หุ่นยนต์จัดเรียงถุงบนพาเลท
 
 หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าเป็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากที่สุดสำหรับความต้องการในการจัดเรียงสินค้า
 การใช้งานยืดหยุ่น จัดรูปแบบการจัดเรียงได้หลายรูปแบบ บนพาเลทมาตรฐาน ค่าบำรุงรักษาต่ำ ทำงานต่อเนื่องไม่ต้องหยุดพัก