เครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ
 
เครื่องชั่งส่วนผสม เหมาะสำหรับสินค้าที่เป็น เกล็ด เม็ด สารเคมี ส่วนผสม เช่น ปุ๋ยผสม 4-10 สูตร ฯลฯ ขนาดบรรจุ 1-50 กก. 
ค่าความแม่นยำ ± 20-50 กรัม ความเร็วในการบรรจุ 12 24 36 และ 48 ตัน/ชั่วโมง