โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุกมาตรฐาน เวอร์ชั่น 4.6 
​เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกทั่วไป
ไม่มีการหักค่าน้ำหนักความชื้นหรือสิ่งเจือปน