ข่าวสารและกิจกรรม

งานทำบุญขยายสาขา ขอนแก่น

วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561   บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด  ได้จัดงานทำบุญเปิดสาขา ขอนแก่น