AZANO GCF-SERIES

Specification

รายละเอียดของเครื่อง
* พิกัดแท่นชั่งแต่ละแท่นชั่ง 15000 กก.
* ชั่งแบบเพลาเดี่ยว 30000 กก.
* ค่าความละเอียด 10 กก./20 กก.
* ขนาดแท่นชั่ง GCF-4B (ย*ก*ส) : 800*430*30 มม.
* ขนาดแท่นชั่ง GCF-2B (ย*ก*ส) : 700*430*30 มม.
* ขนาดทางขึ้น 800*430 มม.
 

DESCRIPTION

คุณสมบัติของเครื่อง
* สามารถบันทึกข้อมูลได้ 500 ครั้ง
* แบตเตอรี่ชาร์จ 6V 10Ah
* ชั่งแบบ Dynamic ค่า Error 5 %
* ชั่งแบบ Static ค่า error 1-2 %
* RS-232 ในตัวเครื่อง
* จอแสดงน้ำหนักแบบ LCD
* Safe overload:150 %FS