ข่าวสารและกิจกรรม

ลูกค้า Canon เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ลูกค้าจาก บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบของบริษัทฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมหลักสูตร การสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก

การอบรมหลักสูตร การสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมรายงานผล KPI ไตรมาสที่ 2 สายงานขายและการตลาด

การประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานตาม KPI ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 ของสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของสาขาต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมรายงานผล KPI ประจำเดือนมิถุนายน 2565

การประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานตาม KPI ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานฝ่ายต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

ข่าวสารและกิจกรรม

ระบบการจัดการอาขีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

การประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนรับการตรวจรับรองระบบการจัดการอาขีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ให้โอกาสเราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่านตลอดระยะเวลากว่า30ปี

ข่าวสารและกิจกรรม

พนักงานขายของเรา

พนักงานขายของเรา

VDO ผลงานของเรา

นำเครื่องตรวจจับโลหะ Minebea Intec ทดสอบสินค้าของคุณลูกค้า

 Minebea Intec ทดสอบสินค้าของคุณลูกค้า

ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดสาขา เชียงใหม่

คุณไพฑูรย์ ศิวะพรชัย กรรมการผู้จัดการ นำทีมคณะผู้บริหารทำพิธีทำบุญเปิดสาขาแบบล้านนา เพื่อความเป็นศิริมงคล สำหรับการเปิดสาขาเชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม

บ. Minebea Co., Ltd . เข้าเยี่ยมชมโรงงานและวางแผนพัฒนาสินค้าร่วมกัน

บ. Minebea  Co., Ltd . เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

งาน ”อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3”

งาน ”อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2561 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน 

ข่าวสารและกิจกรรม

The Power of Sales

The Power of Sales วันที่ 26 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีจัดอบรมสัมมนาให้กับ ผู้จัดการสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะในการทำงาน และให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจเกี่ยวกับระบบของความคิด